Δικαστική Ανατροπή Για Τους Κατόχους Των Επίμαχων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ASPIS ASSET AA2 της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ


Η, υπ’ αριθμ. 4321/2017, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, έκανε δεκτή έφεση του γραφείου μας και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», εντάσσοντας σε αυτήν μια ζημιωθείσα – ασφαλισμένη για το χρηματικό ποσό των 94.283,90 ευρώ, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική Κατάσταση λόγω έλλειψης αναγγελίας της απαίτησης της.

Με την ανωτέρω αμετάκλητη εφετειακή απόφαση ανοίγει, πλέον, ο δρόμος για τη συμμετοχή της δικαιούχου απαίτησης από ασφάλιση ζωής στη διαδικασία της προσωρινής διανομής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα δημιουργείται θετικό δεδικασμένο με καταλυτική επιρροή στην εκδίκαση δεκάδων ομοειδών υποθέσεων το προσεχές χρονικό διάστημα.

 Μετάβαση στο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλειας