Δικαστική Ανατροπή Για Τους Κατόχους Των Επίμαχων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ASPIS ASSET AA2 της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ


Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, με τις υπ’ αριθμ. 3245/2018, 4189/2018, 4321/2018, 4322/2018 και 4861/2018 αποφάσεις του, έκανε δεκτές ισάριθμες εφέσεις που άσκησε το γραφείο μας, ανατρέποντας αδιαμφισβήτητα το αρνητικό νομολογιακό προηγούμενο της πρωτόδικης διαδικασίας και μεταρρυθμίζοντας την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων (ΚΔΑ) από Ασφάλιση Ζωής της, υπό εκκαθάριση, ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις εντάσσονται στην ΚΔΑ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, αμετάκλητα, εβδομήντα (70) ζημιωθέντες – ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα αποζημιωθούν για το συνολικό χρηματικό ποσό των 10.029.027,20 ευρώ, αφού το Μονομελές Εφετείο Αθηνών υιοθέτησε πλήρως το σύνολο της νομικής επιχειρηματολογίας μας, ιδίως ως προς τα κρίσιμα ζητήματα της νομικής φύσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τύπου ASPIS ASSET AA2 και της θεμελίωσης δικαιώματος αξίας εξαγοράς των επίμαχων ασφαλιστικών συμβάσεων αν και δεν είχε συμπληρωθεί τριετία από τη σύναψη τους μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.

Η έκδοση των, ως άνω, πέντε αμετάκλητων αποφάσεων αναφορικά με τους κατόχους ασφαλιστικών συμβάσεων τύπου ASPIS ASSET AA2 δημιουργεί, εύλογα, τις προϋποθέσεις παγίωσης θετικής νομολογίας υπέρ αυτών, ενόψει της εκδίκασης συναφών υποθέσεων από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών τους προσεχείς μήνες.

 Μετάβαση στο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλειας