Δυνατότητα άσκησης ανακοπής του άρθρου 92 Πτωχευτικού Κώδικα κατά υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας - Δημοσίευση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του γραφείου μας στο νομικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου»


Στο τεύχος Δ/2018 του έγκριτου νομικού περιοδικού «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (σελ. 670) δημοσιεύεται η, υπ’ αριθμ. 4189/2018, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, με παρατηρήσεις του υποψήφιου Διδάκτορος Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Γκέγκα. Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν έφεσης που άσκησε το γραφείο μας και πραγματεύεται τα σύνθετα νομικά ζητήματα της δυνατότητας άσκησης ανακοπής του άρθρου 92 του ν. 3588/2007 (ΠτΚ), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά και συμπληρωματικά σε διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης, της νομικής φύσης συγκεκριμένου τύπου ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία αποζημίωσης ως επενδυτικές συμβάσεις και της θεμελίωσης δικαιώματος αξίας εξαγοράς των επίμαχων ασφαλιστικών συμβάσεων αν και δεν είχε συμπληρωθεί τριετία από τη σύναψη τους μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας. Η απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό, έχει ως εξής (περίληψη και παρατηρήσεις):

Διαβάστε εδώ