Ευθύνη παρόχου φιλοξενίας (Booking.com) για φιλοξενία ανύπαρκτου καταλύματος στον ιστοχώρο της - Δημοσίευση απόφασης του γραφείου μας στο νομικό περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών


Στο τεύχος Μαΐου 2021 (05/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών» (σελ. 682) δημοσιεύεται η, υπ’ αριθμ. 2672/2020, απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με παρατηρήσεις του επικεφαλής του γραφείου μας Σωκράτη Παπαχατζή και της συνεργάτιδας του Αγγελικής Πανέρα. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αγωγής που άσκησε το γραφείο μας και πραγματεύεται την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, η οποία προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 861/2007, όπως ισχύει μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015/2421 και ειδικότερα το, ιδιαίτερα ενδιαφέρον, νομικό ζήτημα της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 14 της κοινοτικής οδηγίας 2000/31 περί παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, όπως μεταφέρθηκε, σχεδόν αυτούσια, στην ελληνική έννομη τάξη, στο ΠΔ 131/2003, με το οποίο ενσωματώθηκε η ανωτέρω οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. Η απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό, έχει ως εξής (περίληψη και παρατηρήσεις):

Διαβάστε εδώ